kindgebonden budget en andere regelingen, financiële potjes bekijken op internet via de computer

Volgens de Consumentenbond laten veel ouders in Nederland geld voor hun kinderen zoals het kindgebonden budget liggen. Voor ouders met jonge kinderen zijn er verschillende financiële hulpmiddelen en mogelijkheden. Het geld wordt door de overheid beschikbaar gesteld om je te ondersteunen in de opvoeding van je kinderen. Maak als gezin gebruik van de verschillende regelingen van de overheid. Het is bedoeld om in ieder geval een deel van de opvoedkosten van je kind(eren) te betalen. Hier vind je de belangrijkste algemene financiële regelingen waar je recht op hebt en hoe je ze kunt aanvragen.

Kinderbijslag

Een van de bekendste en langst bestaande financiële hulpmiddelen voor ouders in Nederland is de kinderbijslag. Dit is een maandelijkse uitkering die bedoeld is om bij te dragen aan de kosten van de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Het bedrag van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind. Naarmate het kind ouder wordt, stijgt het bedrag van de kinderbijslag.

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag, moet je in Nederland wonen of werken en/of een kind hebben dat in Nederland woont. De kinderbijslag wordt automatisch toegekend aan ouders bij de geboorte van hun kind. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. Wat je wel zelf moet doen, is de verandering in je situatie, zoals verhuizing naar het buitenland, tijdig doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is verantwoordelijk is voor het uitkeren van de kinderbijslag.

Meer informatie via:

Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget is een andere belangrijke financiële regeling die ouders met kinderen kunnen aanvragen. Dit is een inkomensafhankelijke toeslag die bedoeld is om gezinnen met lage en middeninkomens te ondersteunen bij de kosten van de opvoeding. Het kindgebonden budget kan bovenop de kinderbijslag komen en biedt extra financiële ruimte.

Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget, moet je aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen. Hoe hoger je (verzamel)inkomen, hoe lager het bedrag van het kindgebonden budget zal zijn. Je moet je inkomensgegevens tijdig doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het toekennen van het kindgebonden budget. Ook is de hoogte van het kindgebonden budget afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd (NIBUD). De hoogte van je spaargeld heeft overigens eveneens invloed op het ontvangen van dit budget (Geldfit).

Je kunt via de online een proefberekening bij de Belastingdienst maken om te kijken of je recht hebt op kindgebonden budget en hoeveel je zou moeten krijgen.

Mer informatie via:

Naast kinderbijslag en het kindgebonden budget zijn er nog andere financiële regelingen en toeslagen die ouders met jonge kinderen kunnen aanvragen en ontvangen in Nederland.

Op Porterenee.nl staat het verhaal van Minke die recht had op toeslag kindgebonden budget, maar dat niet wist. Met weinig hoop maakte ze een gratis proefberekening online en werd positief verrast door de uitkomst. Dat je geen recht hebt op andere toeslagen betekent niet dat je geen recht hebt op het kindgebonden budget. Maak ook de gratis proefberekening online.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang kan kostbaar zijn, maar de overheid biedt ouders financiële ondersteuning in de vorm van kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is bedoeld om ouders te helpen bij het betalen van de kosten van kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen.

De hoogte van deze toeslag niet meer afhankelijk van het aantal uren dat je werkt, onderneemt of een opleiding of integratietraject volgt. Wanneer je bijvoorbeeld je baan verliest, dan heb je 3 maanden nog recht op kinderopvangtoeslag. Download de gratis APP Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. In de app kun je lezen hoe hoog je toeslag is; ook kun je via de app het e.e.a. wijzigen.

“Wacht niet te lang met aanvragen. Je moet de aanvraag binnen 3 maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat aanvragen.” Bron: NIBUD over Kinderopvangtoeslag

Meer informatie via:

Schoolkostenregeling

Schoolkosten regeling, leergeldof leermiddelenvergoeding voor gezinnen met een laag inkomen kun je bij sommige gemeenten aanvragen. Deze regeling is bedoeld om ouders te ondersteunen bij de kosten van schoolmaterialen, schoolreizen en andere school gerelateerde uitgaven.

Jeugdtegoed

Sommige gemeenten zoals Rotterdam verstrekken een jeugdtegoed aan gezinnen met een laag inkomen. Dit is een financiële bijdrage die kan worden besteed aan activiteiten voor kinderen, zoals sportclubs, culturele evenementen of schoolbenodigdheden. Het jeugdtegoed wordt dan op een Rotterdampas gezet. Er zijn meer gemeenten met zo een Stadspas.

Meer informatie via:

Ouderschapsverlof

Hoewel het geen directe financiële ondersteuning is, hebben ouders in Nederland recht op ouderschapsverlof. Dit was vroeger onbetaald verlof dat ouders konden opnemen om meer tijd door te brengen met hun kinderen. Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders in loondienst recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Je moet dit verlof wel in het eerste levensjaar van je kind opnemen én je krijgt 70% van je normale loon.

Verder is het goed om te weten dat je ouderschapsverlof op kunt nemen tot wanneer je kind 8 wordt. In totaal heb je namelijk maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Hier vind je een rekenvoorbeeld. Bespreek met je werkgever wat mogelijk is, zodat je de resterende uren kunt opnemen. Het hoeft niet allemaal in één keer op.

Meer informatie via:

Studiefinanciering

Naarmate je kinderen ouder worden en gaan studeren, kunnen ze in aanmerking komen voor studiefinanciering. Dit is financiële ondersteuning voor studiekosten en levensonderhoud tijdens het hoger onderwijs. Ook kun je zelf een tegemoetkoming krijgen als je studeert, alleenstaand bent en een kind hebt.

Meer informatie via:

Oudere kinderen

Heb je oudere kinderen (18+) en hebben ze financieel hulp nodig? Misschien kunnen ze gebruik maken van de Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. “De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.” Bron: Rijksfinanciën.

Meer informatie via:

Tot slot

Er zijn meerdere potjes waar je gebruikt kunt maken. Geef niet op, omdat je een hekel hebt aan administratie. Vraag via de gemeente hulp, zodat je goed gebruikt kunt maken van de financiële hulp. Het geld is beschikbaar als je voldoet aan de voorwaarden en op tijd je aanvraag indient. Regelingen veranderen steeds, dus blijf op de hoogte door je bijvoorbeeld in te schrijven voor nieuwsbrieven over dit soort geldzaken. Schrijf op je kalender wanneer je je aanvraag binnen moet zijn, of wanneer een tegemoetkoming op je bankrekening wordt gestort. Hierdoor kun je beter je financiën plannen. Krijg je geen kinderbijslag, maar heb je wel recht daar op? Trek aan de bel! Neem contact op. Zorg dat je informatie krijgt én natuurlijk de juiste tegemoetkoming die past bij jou situatie. Veel (financieel) succes.

Meer informatie via:

  • Heb je een gouden tip of een andere opmerking? Stuur eens een bericht en laat het weten.
  • Wil je liever een geldverhaal delen (alleen voor mama’s). Klik dan op ‘interview geldverhaal‘.
  • Vond je dit interessant? Deel het met anderen.
  • Steun Mama Budget door je aankopen via de links te doen. Mama Budget ontvangt een kleine vergoeding wanneer je via de links zoals Bol.com of Amazon.nl bestelt.
  • Belangrijk: ik ben geen financieel adviseur, ik deel mijn ervaringen en tips over geld. Ik ben ook benieuwd naar jouw geldervaring. Laten we van elkaar leren.